Walk for Europe 2023

Sommaren 2020 gick Gå för Sverige med korset genom Sverige från norr till söder. Sommaren 2021 från öst till väst. Sommaren 2022 från Ystad till Paris.

Sommaren 2023 går vi från Paris till Rom.